Nutid, dåtid, framtid?!

Coachning eller Samtal

Vad är skillnaden mellan coachning och samtalsterapi?

Rent generellt kan man säga att man i coachning fokuserar mycket mer på nutid och framtid och målet är att komma fram till en plan vad gäller personliga val och karriär.

När man vänder sig till en coach så är meningen att man ska få hjälp med att se sina egna styrkor och även med att komma fram till vad man egentligen vill på kort och lång sikt. Genom att samtala och skapa en plan så ökar man den egna förmågan att fatta beslut och handla på ett sätt som är bra. Coachen ger även handfasta metoder och verktyg som man kan använda sig av för att komma fram till sitt satta mål.

Det kan mycket väl hända att coachning snuddar på att vara samtalsterapi och det är därför en fördel att vända sig till en terapeut som kan hantera både terapi och coachning.

I samtalsterapi arbetar man både med nutid, dåtid och framtid för att försöka se ett mönster. Många av våra mönster, egenskaper och begränsningar är tidigt inlärda och påverkar oss i nutid, ofta omedvetet. Därmed påverkar det även vår vilja och hur vi ser på vår framtid. Därför behöver vi "packa upp vårt bagage" och lära känna oss själva innan vi kan välja hur vi vill forma vår framtid och vilka mål vi verkligen vill ha i våra liv.

Man kanske börjar med coachning och upptäcker att det finns saker som leder till beslutsångest eller liknande problem. Om det händer så kan man tillsammans med sin terapeut diskutera en lämplig fortsättning med samtalsterapi där man ser närmre på en viss fråga eller ett visst problem.

Exempel på mål med Coachning:

- Förtydligande och uppnå personliga och professionella mål
- Förbättra kommunikationsförmågan
- Skapa en balans mellan arbete och liv
- Ta fram nuläge och önskat läge

Exempel på anledningar till Samtalsterapi:
- Utforskande av tidigare destruktiva mönster
- Depression
- Förlust av någon närstående eller skilsmässa                                                                                  - Relationsproblem

Självkänsla fokuserar man på i både coachning och samtalsterapi.